Over ons

De Stichting Kunst & Cultuur Kleine Kerk Steenwijk heeft als doel: de Kleine Kerk als rijksmonument openstellen voor breed publiek. Dit gebeurt door het organiseren van exposities en (orgel)-concerten. Daarmee geven we niet alleen deze kunstenaars een podium, maar ook iedereen de kans de Kleine Kerk van binnen te bekijken en beluisteren in al haar schoonheid en akoestiek.

Voor het realiseren van deze doelstelling zijn wij als Stichting afhankelijk van sponsors en donateurs.

Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat op onze IBAN:
NL44 RABO 0301 8416 32 ten name van St. K&C Kleine Kerk Steenwijk

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie als gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Het bestuur van de Stichting
Arien Bekker-Holtland (voorzitter)
Gerda Groen-Lok (secretaris)
Titus Werkman (penningmeester)
Ellen van Dijken-van Veelen (lid)
Mieke Bruins – Holsappel (lid)

Postadres
Vrouwenstraat 5, 8331 HX Steenwijk

Verantwoording 2023/24

Verantwoording 2022/23