Bestuursleden

Het bestuur van de stichting Kunst en Cultuur Kleine Kerk Steenwijk bestaat uit de volgende leden:

Arien Bekker-Holtland Voorzitter
Andrea Klamer - de Vries Secretaresse
Geka Muller - Hidding Penningmeester
Ellen van Dijken-van Veelen Bestuurslid