Archief: jan 2019

Het archief bevat eerdere evenementen die in de kleine kerk Steenwijk gehouden zijn, per maand gesorteerd.

Missa Brevis

Op 26 januari 2018, 15.00 uur, wordt de Missa Brevis van Jacob de Haan uitgevoerd door christelijk Zangkoor “De Lofstem” uit Emmeloord o.l.v. Marjo Snoek uit Steenwijk.

Het koor is voor deze gelegenheid uitgebreid tot Projectkoor. De muzikale begeleiding is in handen van orkest 'Echo der Golven'. 

Verteller: Margreet Nijkamp

Koorsolist: Martine van Atten

U bent van harte welkom, de toegang is vrij. Bij de deur een collecte ter bestrijding van de onkosten.